Tri-athleten - En klub for alle

Indkaldelse til gen.forsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling i triathlonklubben Blovstrød Triathleten

Dato; Mandag 30 november 2015 kl. 19.30  Sted; svømmehallens cafeteria

Kaffe,te og kage samt lidt forfriskninger undervejs. Har du mulighed for at medbringe lidt hjemmebag vil det være påskønnet. Meddel dette ved tilmeldingen.
Venligst tilkendegiv din deltagelse af hensyn til det praktiske, senest 26/11.

Agenda;

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Meddelelser fra stævne- og tøjudvalg

4) Kasserens reviderede regnskab

5) Fastsættelse af kontingent

6) Indkomne forslag

7) Valg af formand

8) Valg af kasserer

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

10) Valg af revisor og suppleant

11) Evt.

på bestyrelsens vegne Michael Mynster, formand

// //
//
//