Tri-athleten - En klub for alle

GF Blovstrød Triathleten 2016

Indkaldelse til generalforsamling i triathlonklubben Blovstrød Triathleten

Dato; Tirsdag 29 november 2016 kl. 19.00 Sted; svømmehallens cafeteria

Kaffe,te og kage samt lidt forfriskninger undervejs. Har du mulighed for at medbringe lidt hjemmebag vil det være påskønnet. Meddel dette ved tilmeldingen.
Venligst tilkendegiv din deltagelse af hensyn til det praktiske, senest 26/11.

Agenda;

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Status fra stævne- og tøjudvalg

4) Kasserens reviderede regnskab

5) Fastsættelse af kontingent

6) Indkomne forslag

7) Valg af formand; formanden er på valg og modtager ikke genvalg

8) Valg af kasserer; kasseren er på valg og modtager ikke genvalg

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

10) Valg af revisor og suppleant

11) Evt.

på bestyrelsens vegne og med håbet om et større fremmøde, Michael Mynster, formand

// //
//
//